Steun voor het abortuscentrum

Het LUNA Abortuscentrum is erkend door de Belgische overheid. Wij worden forfaitair gesubsidieerd voor alle vrouwen die aangesloten zijn bij een ziekenfonds. 

Jammer genoeg zijn er ook vrouwen die niet zijn aangesloten bij een ziekenfonds en geen of onvoldoende financiële middelen hebbenDankzij jouw financiële bijdrage kunnen wij ook aan hen gepaste hulp bieden. Afhankelijk van de situatie financieren we het vooronderzoek (forfait: € 244,00) en/of de zwangerschapsafbreking (forfait in België: € 288,00; kostprijs in Nederland: € 620,00 tot € 1000,00; kostprijs in Engeland: vanaf € 2000,00).

Daarnaast gebruiken wij jouw bijdrage voor prestaties buiten het RIZIV-forfait: extra psychosociale ondersteuning, een tolkdienst en gratis anticonceptie (kostprijs van een koperspiraal: € 56,00; kostprijs van een hormonaalspiraal: € 118,00). 

Je wilt het centrum ondersteunen via een renteloze lening?

Neem contact met het Abortuscentrum. Er wordt een leningsovereenkomst opgemaakt waarbij je bepaalt welk bedrag je ontleent en voor welke termijn.

Je wilt een gift doen?

Doe een overschrijving op de Triodos rekening van het Abortuscentrum, met rekeningnummer: IBAN BE87 5230 8024 0394, onder vermelding van 'gift'. 

Je wilt een schenking doen of het Abortuscentrum opnemen in jouw nalatenschap?

Neem contact met een notaris die met jou bespreekt wat je wenst en wat er mogelijk is. Neem gerust contact met het Abortuscentrum voor verdere contactgegevens.

Hartelijk dank!