Vanaf 25 maart 2020 is het LUNA abortuscentrum telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00 en op vrijdag van 9u00 tot 12u00. 

Woensdag 21 juli  is een officiële feestdag.

Het Abortuscentrum is dan de hele dag gesloten. 

We zijn opnieuw telefonisch bereikbaar vanaf donderdag 22 juli om 9 uur. 

Over het centrum

In het Abortuscentrum bieden we zowel psychosociale als medische begeleiding aan.

De psychosociale begeleiding gebeurt door psychologen, seksuologen, maatschappelijk assistenten en verpleegkundig personeel. Zij ondersteunen je bij het nemen van jouw beslissing en tijdens de behandeling.

De behandeling wordt uitgevoerd door artsen met een specifieke opleiding voor het uitvoeren van abortussen.

Aan de hand van de vragen op de homepagina kan je meer te weten komen over abortus.

Onze MISSIE

Het abortuscentrum is erkend en biedt medische, psychologische, juridische en sociale begeleiding aan elke zwangere vrouw die een zwangerschapsafbreking overweegt.

De zwangerschapsafbreking wordt kwalitatief begeleid, uitgevoerd en opgevolgd.

Het centrum waarborgt het zelfbeschikkingsrecht van elke vrouw om al dan niet een kind te krijgen, zonder onderscheid op basis van afkomst, leeftijd en religieuze en filosofische overtuiging.

Wij streven naar het recht voor elke vrouw op veilige, toegankelijke en betaalbare abortus.

Onze VISIE

Om cliënten optimaal te begeleiden stellen we ons volgende doelen:

  • Voortdurend opvolgen, evalueren en implementeren van nieuwe wetenschappelijke inzichten en technieken;
  • Voorkomen van ongewilde zwangerschap door (aangepaste) anticonceptie begeleiding;
  • Ondersteunen van voortdurende evaluatie door cliënten en medewerkers;
  • Ondersteunen en optimaliseren van het welzijn van alle medewerkers;
  • Zorgen voor een financieel gezond beleid door het optimaliseren van de contacten met de financiers (RIZIV, OCMW, Fedasil e.a.);
  • Samenwerken met verwijzers, onder meer door kwalitatieve feedback te geven;
  • Informatie verstrekken aan zorgverleners;
  • Samenwerken met andere abortuscentra en netwerken (regionaal, nationaal en internationaal);
  • Samen met bestaande netwerken invloed uitoefenen op het beleid;
  • Samen met bestaande netwerken invloed uitoefenen op de publieke opinie.