Heb ik als minderjarige toestemming van mijn ouders nodig?

Om de zwangerschap te beëindigen heb je als minderjarige geen toestemming nodig van je ouders . De wet bepaalt dat de vrouw zelf beslist, ongeacht haar leeftijd.

Al onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Ze mogen je ouders, partner, familie, … niet op de hoogte brengen van je bezoek aan ons centrum, je vraag om abortus, noch van de eventuele ingreep. Als je in ons centrum een medewerker tegenkomt die jou kent, zal die met niemand over je bezoek praten. Hij/zij zal ook daarna niet met jou over dit contact praten. Privacy en discretie staan bij ons centraal.

Let wel: als de behandeling onder algemene verdoving plaats vindt in een ziekenhuis, moeten je ouders wel op de hoogte gebracht worden, gezien de medische zorgvuldigheid inzake algemene verdoving.