Hoe verloopt een eerste consultatie in het Abortuscentrum?

Een eerste afspraak in ons centrum betekent niet noodzakelijk dat je al weet wat je met deze zwangerschap wil. We bieden hulpverlening op maat: je beslist zelf of je voor abortus kiest . We nemen de tijd die je nodig hebt om de voor jou beste keuze te maken. Je hebt hiervoor de tijd zolang je onder de grens van 14 weken na de laatste maandstonden blijft.

Tijdens de eerste consultatie is er ruimte voor een gesprek met een psychosociale medewerker en een medisch onderzoek.

Het gesprek omvat alle bedenkingen die je kan maken rond de zwangerschap. We bekijken wat er is misgelopen met de anticonceptie en bespreken het meest geschikte voorbehoedsmiddel voor de toekomst. Je krijgt uitleg over de bestaande methodes om een zwangerschap te beëindigen. Bij twijfel omtrent de beslissing kan een extra gesprek vastgelegd worden.

Tijdens het medisch onderzoek wordt met een echografie de duur van de zwangerschap bepaald, bespreekt de arts je medische voorgeschiedenis en wordt eventueel een infectieonderzoek uitgevoerd. Al je medische vragen rond anticonceptie en abortus worden beantwoord.

De eerste consultatie neemt ongeveer twee uur in beslag.

We vragen je volgende zaken mee te brengen:

  • 3.80€ cash, indien je in orde bent met het ziekenfonds
    • OF 244€ cash, indien je niet in orde bent met het ziekenfonds
    • OF een document van Rode Kruis, Fedasil, OCMW, met verklaring dat de kosten door deze organisatie worden gedragen
  • identiteitskaart of paspoort
  • eventueel: bloedgroepkaart
  • eventueel: verwijsbrief van je arts of gynaecoloog