Is abortus legaal?

Ja, abortus is sinds 3 april 1990 legaal in België. De “minikoningskwestie” van 30 maart 1990 beroerde de gemoederen. Koning Boudewijn I weigerde toen de abortuswet te ondertekenen. Daarom stelde de regering Koning Boudewijn I twee dagen “in de morele onmogelijkheid om te regeren”. De abortuswet werd tijdens die twee dagen door het parlement goedgekeurd.

In België blijft abortus in het strafwetboek. Als er aan bepaalde voorwaarden voldaan is, vormt het geen strafbaar feit. De wet bepaalt dat de eerste consultatie en de ingreep uitgevoerd moeten worden in een “inrichting voor gezondheidszorg”, dit is een abortuscentrum of een ziekenhuis dat abortushulpverlening aanbiedt. Zowel het abortuscentrum als het ziekenhuis moeten over een eigen voorlichtingsdienst beschikken. Daarenboven moeten ze een multidisciplinair team hebben dat de vrouw begeleidt en inlicht.

De vrouw moet verklaren dat ze zich in een noodsituatie bevindt. Alleen zij kan beslissen wat voor haar een noodsituatie is. De wet geeft geen verdere omschrijving van dit begrip, maar stelt duidelijk dat de beslissing bij de vrouw ligt. Ook een minderjarige meisje kan zelfstandig beslissen of ze zwanger wil blijven of niet. De ouders of voogden moeten niet op de hoogte gebracht worden.