Is een abortus veilig?

Abortus is veilig. In België wordt abortus uitgevoerd in wettelijk erkende centra. Complicaties kunnen zich bij elk medisch handelen voordoen, maar ervaring leert dat complicaties zeldzaam zijn en snel behandeld kunnen worden.

De medewerkers in ons centrum leggen uit hoe de behandeling verloopt. Ze geven raad waar je na de behandeling terecht kan als je je zorgen maakt.