Is er een nacontrole als ik voor een abortus kies?

Als je een spiraal liet plaatsen, als je je zorgen maakt omwille van fysieke redenen of als de arts dat wenselijk acht, voorzien we tijd voor een nacontrole. Je maakt hiervoor een afspraak. Deze nacontrole is in de dienstverlening inbegrepen en is dus gratis. Als je voor een nacontrole bij je eigen arts of gynaecoloog kiest, ontvangt je arts, als je daarmee instemt, een verslag van ons centrum.