Tot hoe ver in de zwangerschap is abortus mogelijk?

In België is abortus wettelijk toegelaten tot 14 weken geteld vanaf de eerste dag van de laatste maandstonden. De termijn van 14 weken kan enkel overschreden worden als het leven van de vrouw door de zwangerschap of mogelijke geboorte in gevaar wordt gebracht, of wanneer het zeker is dat het kind zal geboren worden met ernstige afwijkingen. Een abortus is dan enkel mogelijk in een ziekenhuis.

Als je langer dan 14 weken zwanger bent (geteld vanaf de eerste dag van de laatste maandstonden) en bovenstaande reden gelden niet, dan kan een abortus niet in België, maar wel in o.a. Nederland en Groot-Brittannië.

Indien je je in een dergelijke situatie bevindt, kan je bij ons terecht voor een eerste consultatie en eventuele doorverwijzing naar het buitenland.