Wàt als ik niet voor abortus kies?

Elk gesprek met een psycho-sociale medewerker van ons centrum is vrijblijvend. We bekijken samen jouw/jullie vragen. Ook als uiteindelijk voor behoud van de zwangerschap wordt gekozen, informeren we je/jullie – voor zover dat nodig is – over verdere stappen. Dat kan gaan van doorverwijzing naar een CAW in functie van financiële of andere ondersteuning , tot doorverwijzing omwille van afstand voor adoptie en elke andere optie.