Wàt als ik twijfel?

Je kan altijd bij ons terecht, als je nog twijfelt over jouw/jullie beslissing. We maken bij een eerste consultatie voldoende tijd voor je vrij, om samen over jouw/jullie twijfel te praten, de verschillende mogelijkheden te overlopen. Na dit gesprek volgt altijd nog een consultatie bij de arts. Op de echo wordt duidelijk hoe ver je precies zwanger bent. Deze duur is voor jou/jullie én voor ons belangrijk, omdat zo duidelijk wordt wat de uiterste datum is waarop je in België een abortus kan hebben, en hoeveel ruimte er nog is om over jouw/jullie beslissing na te denken.

Zo je dat wenst en/of als de twijfel blijft, kan je/ kunnen jullie voor één of meer extra gesprek(ken) in ons centrum terecht, zolang de uiterste datum (14weken vanaf de eerste dag van de laatste maandstonden) niet wordt overschreden op de dag van de feitelijke abortus.