Welke steun bieden we nà een behandeling?

Als je na je abortus nood hebt aan één of meerdere gesprekken, kan je steeds bij ons terecht, ongeacht hoelang geleden de abortus plaatsvond. Je kan alleen komen of samen met een steunfiguur (partner, vriend(in), familie, …). Je partner kan – ook zonder jou - terecht indien hij/zij een gesprek wenst.  Je maakt hiervoor een afspraak. Eén extra gesprek is gratis, voor volgende gesprekken vragen we een vergoeding.