Wie beslist over een mogelijke abortus?

Als vrouw beslis je zélf over een eventuele beëindiging van de zwangerschap. Je hoeft geen toestemming te vragen aan partner, ouders, …. In juridische termen heet dit “het recht op fysieke integriteit”. Dit recht is persoonsgebonden en heeft niets te maken met een huwelijk of samenwoning.

We bieden hulpverlening op maat: je beslist zelf of je al dan niet kiest voor abortus. We nemen de tijd die je nodig hebt om de voor jou beste keuze te maken. Je hebt hiervoor de tijd zolang je onder de grens van 14 weken na de laatste maandstonden blijft.