Welke steun bieden wij?

Als je ongepland zwanger bent, kan je bij ons vrijblijvend terecht voor een gesprek. We gaan uit van datgene dat voor jou belangrijk is en op dit moment in jouw leven past. Als jij dit wilt, kan een steunfiguur (partner, vriend(in), familielid, .. ) bij dit gesprek aanwezig zijn.

In de mate dat jij dit wenst, worden alle opties uitgediept: adoptie, behoud van zwangerschap – eventueel met tijdelijke ondersteuning in de vorm van pleegzorg- en zwangerschapsafbreking.

We geven alle informatie die je nodig hebt en uiteraard beantwoorden we jouw vragen. Als je dit wilt, kunnen er meerdere gesprekken volgen, bijvoorbeeld als je twijfelt of als je meer tijd nodig hebt.  De wet voorziet dat een zwangerschapsafbreking pas mag gebeuren na 6 dagen wachttijd tussen de eerste consultatie en de zwangerschapsafbreking.

Als blijkt dat je meer dan 14 weken zwanger bent, verwijzen wij je door naar je arts of gynaecoloog (bij behoud van de zwangerschap) of zoeken we samen met jou naar een abortuscentrum in Nederland of Engeland (bij zwangerschapsafbreking). Als je kiest voor een zwangerschapsafbreking onder een volledige verdoving verwijzen wij je door naar een ziekenhuis.

Financiële regeling

Als je in orde bent met de ziekteverzekering betaal je 3,70 EUR voor de volledige begeleiding in het centrum. Als je niet in orde bent, kijken we met jou of een andere instantie de kosten op zich kan nemen (OCMW, Fedasil, Rode Kruis). Als geen enkele instantie financieel tussenkomt, zoeken we samen met jou een oplossing.

 

Als je in ons centrum bent voor een curettage, heb je vooraf nog een gesprek met een medewerker en/of arts van het centrum. We peilen hoe je je voelt en beantwoorden je vragen. Zowel tijdens de curettage als na de behandeling word je door een medewerker begeleid. 

Als je na je abortus nood hebt aan een gesprek kan je steeds bij ons terecht, ongeacht hoelang geleden de abortus plaatsvond. Je kan alleen komen of samen met een steunfiguur (partner, vriend(in), familie, …). Je partner kan – ook zonder jou - terecht indien hij/zij een gesprek wenst.  Je maakt hiervoor een afspraak. Dit extra gesprek is gratis.

Als je in orde bent met de ziekteverzekering betaal je 3,80 EUR voor de volledige begeleiding in het centrum. Als je niet in orde bent, kijken we met jou of een andere instantie de kosten op zich kan nemen (OCMW, Fedasil, Rode Kruis). Als geen enkele instantie financieel tussenkomt, zoeken we samen met jou een oplossing.

Als blijkt dat je meer dan 14 weken zwanger bent, verwijzen wij je door naar je arts of gynaecoloog (bij behoud van de zwangerschap) of zoeken we samen met jou naar een abortuscentrum in Nederland of Engeland (bij zwangerschapsafbreking).  Als je kiest voor een zwangerschapsafbreking onder een volledige verdoving verwijzen wij je door naar een ziekenhuis.

Als je een spiraal liet plaatsen, als je je zorgen maakt omwille van fysieke redenen of als de arts dat wenselijk acht, voorzien we tijd voor een nacontrole. Je maakt hiervoor een afspraak. Deze nacontrole is in de dienstverlening inbegrepen en is dus gratis. Als je voor een nacontrole bij je eigen arts of gynaecoloog kiest, ontvangt je arts, als je daarmee instemt, een verslag van ons centrum.