Waar kan ik heen als ik abortus overweeg?

Als vrouw beslis je zélf over een eventuele beëindiging van de zwangerschap. Je hoeft geen toestemming te vragen aan partner, ouders, …. In juridische termen heet dit “het recht op fysieke integriteit”. Dit recht is persoonsgebonden en heeft niets te maken met een huwelijk of samenwoning.

We bieden hulpverlening op maat: je beslist zelf of je al dan niet kiest voor abortus. We nemen de tijd die je nodig hebt om de voor jou beste keuze te maken. Je hebt hiervoor de tijd zolang je onder de grens van 14 weken na de laatste maandstonden blijft.

Je hoeft niet eerst naar je huisarts of gynaecoloog te gaan vooraleer je een afspraak maakt in ons centrum. Een bezoek aan je huisarts of gynaecoloog kan zekerheid bieden over de zwangerschap en de duur ervan.

Zodra je een positief resultaat ziet op je zwangerschapstest, kan je bij ons een eerste afspraak maken. Tijdens deze afspraak, de eerste consultatie, zal een arts van ons centrum met een echografie de duur van de zwangerschap bepalen.

Als je bij ons terecht komt na controle door je huisarts of gynaecoloog, breng dan de doorverwijsbrief van je huisarts of gynaecoloog mee op de eerste consultatie.

Een eerste afspraak in ons centrum betekent niet noodzakelijk dat je al weet wat je met deze zwangerschap wil. We bieden hulpverlening op maat: je beslist zelf of je voor abortus kiest . We nemen de tijd die je nodig hebt om de voor jou beste keuze te maken. Je hebt hiervoor de tijd zolang je onder de grens van 14 weken na de laatste maandstonden blijft.

Tijdens de eerste consultatie is er ruimte voor een gesprek met een psychosociale medewerker en een medisch onderzoek.

Het gesprek omvat alle bedenkingen die je kan maken rond de zwangerschap. We bekijken wat er is misgelopen met de anticonceptie en bespreken het meest geschikte voorbehoedsmiddel voor de toekomst. Je krijgt uitleg over de bestaande methodes om een zwangerschap te beëindigen. Bij twijfel omtrent de beslissing kan een extra gesprek vastgelegd worden.

Tijdens het medisch onderzoek wordt met een echografie de duur van de zwangerschap bepaald, bespreekt de arts je medische voorgeschiedenis en wordt eventueel een infectieonderzoek uitgevoerd. Al je medische vragen rond anticonceptie en abortus worden beantwoord.

De eerste consultatie neemt ongeveer twee uur in beslag.

We vragen je volgende zaken mee te brengen:

  • 3.80€ cash, indien je in orde bent met het ziekenfonds
    • OF 244€ cash, indien je niet in orde bent met het ziekenfonds
    • OF een document van Rode Kruis, Fedasil, OCMW, met verklaring dat de kosten door deze organisatie worden gedragen
  • identiteitskaart of paspoort
  • eventueel: bloedgroepkaart
  • eventueel: verwijsbrief van je arts of gynaecoloog

LUNA vzw groepeert 4 abortuscentra: Gent, Antwerpen, Hasselt en Oostende.  Dilemma, het abortuscentrum van Brussel, ressorteert onder de VUB.

Hier vind je de verschillende contactgegevens.

LUNA - Abortuscentrum Gent
Lieven De Winnestraat 65/001
9000 Gent
Tel: 09.233 64 92
www.abortuscentrum-gent.be

LUNA - Abortuscentrum Antwerpen
Fr. Rooseveltplaats 12 - 4e verdieping
2060 Antwerpen
03.226 25 25
www.drwpc.be

Dilemma (VUB)
Triomflaan 1
1050 Brussel
Campus toegang 7, gebouw Y
Tel: 02.629 23 40

LUNA - Abortuscentrum Hasselt
Gouverneur Roppesingel 81
3500 Hasselt
Tel: 011.23 29 91

LUNA - Abortuscentrum Oostende
8400 Oostende
Tel: 059.80 57 11
www.cevo-oostende.be

Klik hier voor de website van Luna

Afspraken worden enkel telefonisch gemaakt. De medewerkers zullen je enkele vragen stellen zoals: de eerste dag van je laatste maandstonden, welke test je gebruikte om de zwangerschap vast te stellen en of je al een andere arts consulteerde. Je krijgt een antwoord op je vragen. Afhankelijk van jouw situatie en het aantal weken dat je zwanger bent, wordt in overleg met jou de eerste afspraak vastgelegd.

Wil je ons zo snel mogelijk contacteren indien je je afspraak wilt annuleren of je afspraak wenst te verplaatsen? Dan kunnen we een andere vrouw vlugger een afspraak geven.

Vooraleer je contact opneemt met ons centrum, vragen wij dat er zekerheid is over je zwangerschap. Dit kan aan de hand van een zwangerschapstest die je in de apotheek, drogisterij of grootwarenhuis kan kopen. Deze testen zijn makkelijk te gebruiken en binnen enkele minuten heb je meer zekerheid over de zwangerschap. Een zwangerschapstest voer je best uit enkele dagen na je verwachte maandstonden. Een bezoek aan je huisarts of gynaecoloog kan ook zekerheid bieden over de zwangerschap en de duur ervan.

Het is niet noodzakelijk dat je door je huisarts of gynaecoloog wordt doorverwezen vooraleer je een afspraak maakt.

Je kan ons per telefoon bereiken op het nummer 09/233.64.92.

Als je een spiraal liet plaatsen, als je je zorgen maakt omwille van fysieke redenen of als de arts dat wenselijk acht, voorzien we tijd voor een nacontrole. Je maakt hiervoor een afspraak. Deze nacontrole is in de dienstverlening inbegrepen en is dus gratis. Als je voor een nacontrole bij je eigen arts of gynaecoloog kiest, ontvangt je arts, als je daarmee instemt, een verslag van ons centrum. 

Als je na je abortus nood hebt aan een gesprek kan je bij ons terecht. Je kan alleen komen of samen met een steunfiguur (partner, vriend(in), familie, …). Je partner kan – ook zonder jou - terecht indien hij/zij een gesprek wenst.  Je maakt hiervoor eerst een afspraak. Dit extra gesprek is gratis. 

 

Je kan altijd bij ons terecht, als je nog twijfelt over jouw/jullie beslissing. We maken bij een eerste consultatie voldoende tijd voor je vrij, om samen over jouw/jullie twijfel te praten, de verschillende mogelijkheden te overlopen. Na dit gesprek volgt altijd nog een consultatie bij de arts. Op de echo wordt duidelijk hoe ver je precies zwanger bent. Deze duur is voor jou/jullie én voor ons belangrijk, omdat zo duidelijk wordt wat de uiterste datum is waarop je in België een abortus kan hebben, en hoeveel ruimte er nog is om over jouw/jullie beslissing na te denken.

Zo je dat wenst en/of als de twijfel blijft, kan je/ kunnen jullie voor één of meer extra gesprek(ken) in ons centrum terecht, zolang de uiterste datum (14weken vanaf de eerste dag van de laatste maandstonden) niet wordt overschreden op de dag van de feitelijke abortus.

Elk gesprek met een psycho-sociale medewerker van ons centrum is vrijblijvend. We bekijken samen jouw/jullie vragen. Ook als uiteindelijk voor behoud van de zwangerschap wordt gekozen, informeren we je/jullie – voor zover dat nodig is – over verdere stappen. Dat kan gaan van doorverwijzing naar een CAW in functie van financiële of andere ondersteuning , tot doorverwijzing omwille van afstand voor adoptie en elke andere optie. 

Abortus is in België legaal tot exact 14 weken na het begin van de laatste maandstonden. Als je in ons centrum bent voor een eerste consultatie, wordt de zwangerschapsduur bepaald via een echografie.

Er zijn meerdere opties als blijkt dat je 14 weken of langer zwanger bent:

Ofwel verwijzen we je door naar Nederland, uiteraard indien je er nog steeds voor kiest je zwangerschap af te breken. Er zijn twee mogelijkheden om een afspraak te maken:

  • in het Vrelinghuis te Utrecht, rechtstreeks te bereiken op het telefoonnummer 0031 30 233 35 42. Meer informatie vind je op: http://www.vrelinghuis.nl/
  • in het Beahuis & Bloemenhovekliniek, rechtstreeks te bereiken op het telefoonnummer 0031 23 528 98 90. Meer informatie vind je op: http://www.bloemenhove.nl/

 

Ofwel  worden andere pistes met jou besproken: behoud zwangerschap en afstaan voor adoptie.